Doğrudan Ses, Erken Yansıma Sesi ve Yankı Sesi

- Aug 03, 2019-

Doğrudan Ses: Doğrudan alıcı noktaya ulaşan ses. Sesin bu kısmı iç mekan arayüzünden etkilenmez ve yayılması, ters kare uzaklık oranı yasasını izler.


2) Erken yansıma sesi: genellikle bağıl gecikme q, 50 mS olduğunda 80 mS içinde gelen yansıma sesini belirtir. Bu yansıtılan sesler esas olarak iç mekan arayüzünün birincil, ikincil ve az sayıda üçüncü yansıması yoluyla alıcı noktaya gelir, bu yüzden buna ikincil yakın yansımalar da denir. Bu yansıyan sesler doğrudan sesi artıracaktır.


3) Yankılanma: Erken yansıma sonrasında ve tekrarlayan yansıma sonrasında birbiri ardına gelen ses topluca yankı olarak adlandırılır. Bazı durumlarda, erken yansıtılan sesi ayırt etmek gerekli olmadığında, erken yansıtılan ses, yankılanma sesine de dahil edilebilir; bu, doğrudan yansıtılan sesin yanı sıra, geri yansıtılan ses topluca yankılanma sesi olarak da adlandırılır.


Bir çift:Yumuşak Paketler Çok Yaygın Sonraki:Akustik Paneller