titreşim iletilir

- Aug 11, 2019-

Dördüncü, yankı fenomeni


1. Eko, orijinal sesten 0.1 saniye sonradır ve insan kulağı, ekoyu orijinal sesten ayırabilir.


2. Eko, engelin mesafesini hesaplamak için kullanılabilir. Ekoyu duymak için engelin mesafesi en az 17 m'dir; formül: s = vt


5. İnsan kulağı sesi nasıl dinler?


İnsanların ses algısının temel işlemi, dışarıdan gelen sesin timpanik membranın titremesine neden olmasıdır. Bu titreşim işitsel sinire küçük kemikler ve diğer dokular yoluyla iletilir. İşitsel sinir, sinyali beyne iletir. Bu yönteme kulak iletimi denir. Ses, işitsel sinire, kafatasının, çenenin vs. Bu iletime kemik iletimi denir.


Bir çift:Kauçuk Şok sönümleme paspas Sonraki:Gürültü azaltma