Profesyonel kayıt odası büyük projelerden oluşmaktadır.

- Aug 23, 2019-

Profesyonel kayıt odası 3 ana projeden oluşmaktadır:

1. Duvar topraklama ses yalıtım sistemi.

2, ses kablolaması.

3. Kayıt ses sistemi.

İşte kısa bir açıklama:

1. Duvar topraklama ses yalıtım sistemi.

Stüdyo sesinin doğruluğunu sağlamak için stüdyoda yankı rezonansı gibi bir şey yoktur. Bu nedenle, duvarı, zemini ve hatta üst yüzeyi sarmak için bir ses emici panel ve ses emici bir pamuk kullanmak gerekir. Kapı ve pencerenin konumuna özellikle dikkat edilir. Rezonansı önlemek için, kapı yumuşak bir şekilde doldurulmalı ve kapı kapağı boş kalmamalıdır. Rezonansı önlemek için pencere ses emici malzemeler ile yapıştırılmalıdır.

2, ses kablolaması

Farklı ses aralıklarındaki stüdyoları kaydetmek için gereken kayıt cihazı da farklıdır ve sürüklenecek satır sayısı da farklıdır. Buğday kaç tane olursa olsun, kaydedicinin konumu genellikle buğday grubunun merkezindedir. Lütfen dağıtılacak buğday sayısı ve istediğiniz karıştırma ekipmanı için profesyonel bir ses ekipmanı şirketine danışın.

3, kayıt cihazları

Genel olarak, stüdyo 2 bölüme ayrılacaktır. 1 bölüm karıştırma odası, diğer bölüm ise kayıt odasıdır. Tuning odasının gereksinimleri, odanın etrafındaki insanları etkilemediği sürece yüksek değildir. Stüdyo zaten tekrarlanmayacağını söyledi. 2 odayı özetleyin, sesi takmayın, karıştırma odasında öksürüklü bir stüdyoya girmeyin.


Bir çift:Görsel-işitsel odanın yankılanma süresi Sonraki:Kayıt stüdyosu akustiği dönüşüm gereksinimleri?