Ses iletilir

- Aug 11, 2019-

İlk olarak, ses üretimi


Ses, nesnenin titreşiminden kaynaklanır. Titreşim durduğunda, nesne sesini keser.


1. Ses yapan nesneye ses kaynağı denir.


2. Titreşimli gazlar, sıvılar ve katılar ses çıkarabilir.


İkincisi, sesin yayılması


1. Ses iletimi için koşullar: Sesin yayılması bir ortam gerektirir ve ses bir vakumda iletilemez.


Şekil 2'de, ses bütün katı, sıvı, gaz ve diğer maddeler tarafından bir ortam olarak iletilebilir, bu maddeler bir iletişim ortamı olarak genellikle ortam olarak adlandırılır.


3. Ses dalgalar halinde iletilir. Biz buna ses dalgaları diyoruz.


4. Ses dalgalarının yayılması sırasında, ortamın kendisi dalgalar ile birlikte ileri hareket etmez ve ses dalgaları bilgi ve enerji iletebilir.


Bir çift:Kumaş akustik paneline ilişkin yapım süreci Sonraki:polyester elyaf akustik panel