aşağıda ses

- Aug 11, 2019-

Üçüncüsü, sesin özellikleri


Ton: Sesin seviyesi, nesnenin titreşiminin hızıyla ilgilidir. Nesne hızla titrer ve tonu yüksektir. Titreşim yavaştır ve perde düşüktür. Frekans, perdeyi belirler.


Frekans: Nesnenin titreştiği hız. 1S nesnesinin titreşim sayısına frekans denir.


İnsan kulağının işitme aralığı: 20Hz-20000Hz.


Ultrason: 20.000 Hz'in üzerindeki ses. (Yarasalar, yunuslar gönderilebilir)


Infrasound wave: 20Hz'in altındaki ses. (deprem, tsunami, tayfun, volkanik patlama)


Bir çift:binaural etki Sonraki:benzersiz özellikleri