Kontrol gürültü

- Aug 11, 2019-

Dördüncü olarak, gürültünün zarar ve kontrolü


Gürültü: Rastgele titreşimler tarafından yapılan bir nesnenin sesi (fiziksel bakış açısı). Çevresel açıdan bakıldığında, insanların normal dinlenmesini, çalışmasını ve çalışmasını engelleyen tüm seslerin yanı sıra insanların duymak istediği seslere müdahale eden sesler gürültüdür.


Gürültü seviyesi ve tehlike: Desibel (dB) ses gücü birimidir, 0dB insan kulağının duyabileceği en zayıf sestir; 30-40dB ideal sessiz ortamdır. İşitme sesini korumak için, ses 90dB'yi geçmemelidir; Çalışmayı ve çalışmayı sağlamak için ses 70dB'yi geçmemelidir; Dinlenmeyi ve uyumanızı sağlamak için ses 50dB'yi geçmemelidir.


Kontrol gürültüsü: gürültü oluşumunu önleyin; gürültünün yayılmasını engellemek; gürültünün insan kulağına girmesini engelleyin. Yani: 1. Ses kaynağındaki gürültüyü azaltın; 2. Yayılma sırasında gürültüyü azaltın; 3. İnsan kulağındaki gürültüyü azaltın.


Bir çift:ses en hızlı Sonraki:gürültü kontrol bariyeri