binaural etki

- Aug 11, 2019-

İkincisi, sesi nasıl duyuyoruz?


İnsan kulağının yapısı: dış kulak, orta kulak ve iç kulak.


Sesi algılama süreci: ses kaynağının titreşimi ses → hava gibi ortamların yayılması - timpanik membranın titreşimi üretir. (Dışarıdan gelen ses timpanik membranın titremesine neden olur. Bu titreşim işitsel sinire küçük kemikler ve diğer dokular yoluyla iletilir ve işitsel sinir sinyali beyne iletir, böylece kişi sesi duyar.


Kemik iletimi: Ses, işitme sinirine kafatası ve çene aracılığıyla da iletilebilir ve bu da işitme duyusuna yol açar. Bu ses aktarımına kemik iletimi denir.


Binaural etkisi: Ses kaynağından iki kulağa olan uzaklık genellikle farklıdır. İki kulağa iletilen sesin momenti, kuvveti ve diğer özellikleri de farklıdır. Bu farklılıklar, ses kaynağının yönünü değerlendirmek için önemli bir temeldir. Bu binaural etkisidir.


Bir çift:bölüm Sonraki:aşağıda ses